Libraries

Knižnica analytickej chémie (II)



Knižnica anorganickej chémie (III)



Knižnica anorganickej technológie (VI)



Knižnica anorganických materiálov (XXIII)



Knižnica biochémie a mikrobiológie (XI)



Knižnica biotechnológie (XV)



Knižnica centrálnych laboratórií FCHPT



Knižnica chemického a biochemického inžinierstva (XVIII)



Knižnica chemickej fyziky (XIII)



Knižnica dekanátu



Knižnica dreva, celulózy a papiera (VIII/a)



Knižnica enviromentálneho inžinierstva (XXVI)



Knižnica FOO

Radlinského 9


Knižnica fyzikálnej chémie (V)



Knižnica informatizácie a riadenia procesov (XVI)



Knižnica jazykov (XVII)



Knižnica katalýzy a ropy (IX)



Knižnica laboratória hmotnostnej spektrometrie (XXIX)



Knižnica laboratória NMR spektroskopie (XXV)



Knižnica laboratória rtg.mikroanalýzy (XXVIII)



Knižnica manažmentu chemických a potravinárskych technológií (XIV)



Knižnica matematiky (XX)



Knižnica organickej chémie (IV)



Knižnica organickej technológie (VII)



Knižnica plastov a kaučuku (XXIV/a)



Knižnica polygrafie a aplikovanej fotochémie (VIII/b)



Knižnica potravinárskej technológie (X)



Kniznica spracovania polymérov (detaš. pracovisko)



Knižnica telesnej výchovy a športu (XXI)



Knižnica ÚITaS (XXXIV)



Knižnica vlákien a textilu (XXIV/b)



Knižnica VŠC Humenné



Knižnica výživy a hodnotenia kvality potravín (XIX)



Slovenská chemická knižnica (I)

Radlinského 9
Bratislava 812 37
Slovenská republika

Phone: +421 918 674 119

https://www.schk.sk


Powered by Koha