Libraries

Knižnica analytickej chémie (II)Knižnica anorganickej chémie (III)Knižnica anorganickej technológie (VI)Knižnica anorganických materiálov (XXIII)Knižnica biochémie a mikrobiológie (XI)Knižnica biotechnológie (XV)Knižnica centrálnych laboratórií FCHPTKnižnica chemického a biochemického inžinierstva (XVIII)Knižnica chemickej fyziky (XIII)Knižnica dekanátuKnižnica dreva, celulózy a papiera (VIII/a)Knižnica enviromentálneho inžinierstva (XXVI)Knižnica FOO

Radlinského 9


Knižnica fyzikálnej chémie (V)Knižnica informatizácie a riadenia procesov (XVI)Knižnica jazykov (XVII)Knižnica katalýzy a ropy (IX)Knižnica laboratória hmotnostnej spektrometrie (XXIX)Knižnica laboratória NMR spektroskopie (XXV)Knižnica laboratória rtg.mikroanalýzy (XXVIII)Knižnica manažmentu chemických a potravinárskych technológií (XIV)Knižnica matematiky (XX)Knižnica organickej chémie (IV)Knižnica organickej technológie (VII)Knižnica plastov a kaučuku (XXIV/a)Knižnica polygrafie a aplikovanej fotochémie (VIII/b)Knižnica potravinárskej technológie (X)Kniznica spracovania polymérov (detaš. pracovisko)Knižnica telesnej výchovy a športu (XXI)Knižnica ÚITaS (XXXIV)Knižnica vlákien a textilu (XXIV/b)Knižnica VŠC HumennéKnižnica výživy a hodnotenia kvality potravín (XIX)Slovenská chemická knižnica (I)

Radlinského 9
Bratislava 812 37
Slovenská republika

Phone: +421 918 674 119

https://schk.fchpt.stuba.sk


Powered by Koha